Русский English

Scientific Council of the ISESP RAS

 • Vyacheslav V. Lokosov, D.Sc.(sociol.) – Chairman
 • Olga A. Alexandrova, D.Sc.(econ.) - Deputy chairman
 • Olga N. Makhrova, C.Sc.(econ.)
 • Vyacheslav N. Bobkov, D.Sc.(econ.)
 • Olga N. Vershinskaya, D.Sc.(econ.)
 • Valentina G. Dobrokhleb, D.Sc.(econ.)
 • Sergey P. Yermakov, D.Sc.(econ.)
 • Vsevolod M. Zherebin, D.Sc.(econ.)
 • Eugeniy V. Zhilinsky, Ph.D.(econ.)
 • Irina P. Katkova, MD
 • Eugeniy S. Krasinets, Ph.D.(econ.)
 • Ludmila A. Migranova, Ph.D.(econ.)
 • Andrey V. Milekhin, D.Sc.(sociol.)
 • Evgeny V. Morgunov, Ph.D.(econ.)
 • Valeriy V. Patsiorkovski, D.Sc.(econ.)
 • Natalia M. Rimashevskaya, RAS Corr. Member
 • Oleg L. Rybakovsky, D.Sc.(econ.)
 • Leonid L. Rybakovsky, D.Sc.(econ.)
 • Sergey V. Rogachev, D.Sc.(econ.)
 • Sergey V. Ryazantsev, RAS Corr. Member
 • Yury A. Simagin, Ph.D.(geogr.)
 • Mairash S. Toksanbayeva, D.Sc.(econ.)
 • Inna M. Schneiderman, Ph.D.(econ.)
 • Aziza V. Yarasheva D.Sc.(econ.)
 
Joomla SEO powered by JoomSEF